Related Articles

3 users responded in this post

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
UNGURU said in September 20th, 2009 at 7:18 am

Satmareanu te saluta UNGURU.Satmareanu tu nu ai inteles avertismentul care inseamna,,A fi sa jul(i) interzis “:)))))))))))))si nu inseamna ceea ce crezi tu ca inseamna,,Afisajul interzis “.Satmareanu altfel pune problema ,,daca a fi si a juli(a fura) interzis ,cum mai supravietzuitzi si ,,sa traitzi bine “la Satmar?ca doar nu-tzi fi toti,,saraci si cinstiti“ ca si ,,tatucu Mahno“ ori ca si UNGURU :))))))))))).Noah Satmareanu te saluta UNGURU.

User Gravatar
hhe said in October 5th, 2009 at 11:15 pm

ce prost e hunguru asta…

User Gravatar
UNGURU said in October 8th, 2009 at 7:35 pm

BAH @hhe i-a mai du-te tu in pizda mati de desteptul puli ce esti :)))))))))))))))))

Leave A Reply

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)